top of page

Natuurlijke kalk van fossiele oorsprong (Coccolieten). Deze zeer zachtwerkende, snel oplosbare kalksoort is rijk aan sporenelementen en ontzuurt de bodem. 

 

Gewonnen uit kalkgroeven die zijn ontstaan toen de oceaan zich miljoenen jaren geleden terugtrok en Coccolieten afzette op de bodem (Coccolieten zijn microscopisch kleine organismen met een kalkskelet).

 

Deze kalksoort wordt algemeen toegepast in de tuin en in de professionele teelt om bodems te ontzuren en om het calcium gehalte op te drijven. Calcium (Ca) maakt de planten sterker. Deze kalksoort kan in combinatie gebruikt worden met de gangbare NPK-meststoffen, zonder verlies aan stikstof.

 

Gedurende het hele jaar toepasbaar kan deze kalk ingewerkt worden of bovenop gegeven worden bij bestaande gewassen.

Viano Zeewierkalk van Coccolieten KORREL

  • Toepassingstijdstip

    Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September - Oktober

  • Samenstelling

    KALKMESTSTOF - Calciumcarbonaat (korrel)

  • Dosis

    Dosis: 100-150g/m²

bottom of page