top of page

Viano beendermeel is een natuurlijke NP meststof, bruikbaar in de biologische land- en tuinbouw. Beendermeel bevat vooral fosfor, dat verantwoordelijk is voor verbeterde wortelvorming bij gewassen. Het wordt tevens aangewend op (oudere) gazons om een dichtere grasmat te bekomen.

 

Werkt tot 3 maanden lang. Knol- en bolgewassen reageren zeer gunstig op een bemesting met beendermeel, evenals wortelgewassen en gewassen met een beperkt wortelvolume (vb. planten in een pot) .

 

Kan aangewend worden bij het aanplanten of als bijbemesting en bij het maken van een goede compost.

Viano Enkelvoudige organische meststof Beendermeel

  • Toepassingstijdstip

    Maart - April - Mei - Juni - Juli - Augustus - September

  • Dosis

    100-150g/m²

  • Samenstelling

    MESTSTOF ­ Beendermeel ­ Organische N : 6% ­ P2O5 : 16%