top of page

Viano meststof voor klein fruit is een meststof voor toepassing in bessen, klein fruit en aardbeien. Het hoge gehalte aan kalium (potas) in deze zachtwerkende formule zorgt voor een verhoogde bloemknopvorming, méér vruchten, minder ‘indrukgevoelige’ vruchten bij het oogsten en een langere houdbaarheid na de oogst. Viano meststof voor aardbeien en klein fruit kan aangewend worden bij de aanplanting of als bijbemesting tijdens het groeiseizoen. Werkt tot 3 maanden lang.